Digitálny fotoaparátDSC-RX10M2

PlayMemories Mobile

Ak chcete použiť [Smart Remote Embedded] alebo [Send to Smartphone], atď., v smartfóne by mala byť nainštalovaná aplikácia PlayMemories Mobile.

Stiahnite a nainštalujte aplikáciu PlayMemories Mobile z obchodu s aplikáciami vášho smartfónu. Ak už je aplikácia PlayMemories Mobile nainštalovaná vo vašom smartfóne, nezabudnite ju aktualizovať na najnovšiu verziu.
Podrobnosti o aplikácii PlayMemories Mobile nájdete na podpornej stránke (http://www.sony.net/pmm/).