Digitálny fotoaparátDSC-RX10M2

Quality (statický záber)

Zvolí sa kompresný formát statických záberov.

  1. MENU (Camera Settings) → [Quality] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

RAW:
Formát súborov: RAW (snímanie pomocou kompresného formátu RAW.)
Pri tomto formáte súborov sa digitálne spracovávanie nevykonáva. Tento formát zvoľte na spracovanie záberov v počítači na profesionálne účely.

  • Veľkosť obrazu sa pevne nastaví na maximálnu veľkosť. Veľkosť obrazu sa nebude na displeji zobrazovať.

RAW & JPEG:
Formát súborov: RAW (snímanie pomocou kompresného formátu RAW.) + JPEG
Záber vo formáte RAW a záber vo formáte JPEG sa vytvoria súčasne. Táto možnosť je vhodná vtedy, keď potrebujete 2 obrazové súbory, JPEG na prezeranie a RAW na úpravu.

Kvalita záberov vo formáte JPEG je nastavená na [Fine].

Extra fine:
Formát súborov: JPEG
Záber sa skomprimuje vo formáte JPEG a nasníma sa s vyššou kvalitou ako s [Fine].

Fine:
Formát súborov: JPEG
Záber sa pri snímaní skomprimuje vo formáte JPEG.

Standard:
Formát súborov: JPEG
Záber sa pri snímaní skomprimuje vo formáte JPEG. Keďže je kompresný pomer [Standard] vyšší ako kompresný pomer [Fine], veľkosť súboru [Standard] bude menšia ako veľkosť súboru [Fine]. To umožní uložiť viac súborov na 1 pamäťovú kartu, ale kvalita obrazu bude nižšia.

Informácie o záberoch vo formáte RAW

  • Na otvorenie obrazového súboru vo formáte RAW zaznamenaného pomocou tohto fotoaparátu sa vyžaduje softvér Image Data Converter. Pomocou softvéru Image Data Converter je možné otvoriť obrazový súbor vo formáte RAW, potom ho skonvertovať do obľúbeného obrazového formátu, ako je JPEG alebo TIFF, alebo znova upraviť vyváženie bielej farby, sýtosť alebo kontrast záberu.
  • Funkcie [Auto HDR] ani [Picture Effect] sa pri záberoch vo formáte RAW nedajú použiť.

Poznámka

  • Ak neplánujete upravovať zábery v počítači, odporúčame snímanie vo formáte JPEG.
  • Značky registrácie DPOF (objednávka tlače) sa nedajú pridať pre zábery vo formáte RAW.