Digitálny fotoaparátDSC-RX10M2

Hodnota clony a/alebo rýchlosť uzávierky blikajú.

  • Snímaný objekt je príliš svetlý alebo príliš tmavý na snímanie pomocou aktuálneho nastavenia hodnoty clony a/alebo rýchlosti uzávierky. Znova upravte tieto nastavenia.