Digitálny fotoaparátDSC-RX10M2

Funkcia snímania zblízka (Makro) nepracuje.

  • Výrobok automaticky nastaví zaostrenie. Podržte stlačené tlačidlo spúšte do polovice. Pri snímaní objektu zblízka môže nastavenie zaostrenia istý čas trvať.
  • Funkcia snímania zblízka nebude fungovať, keď sa zvolia nasledujúce režimy pri [Scene Selection]:
    • [Sports Action]