Digitálny fotoaparátDSC-RX10M2

Pripojenie jedným dotykom (NFC) sa nedá použiť.

  • Priložte (značka N) na smartfóne k (značka N) na tomto výrobku čo najbližšie k sebe. Ak nie je žiadna odozva, posuňte smartfón pár milimetrov alebo oddiaľte smartfón od tohto výrobku, počkajte viac ako 10 sekúnd a potom ich znova priložte k sebe.
  • [Airplane Mode]je nastavené na [On]. Nastavte [Airplane Mode] na [Off].
  • Skontrolujte, či je funkcia NFC aktivovaná vo vašom smartfóne. Podrobnosti nájdete v návode na používanie smartfónu.
  • Neumiestňujte žiadne kovové predmety okrem smartfónu k (značka N).
  • Neprikladajte súčasne dva alebo viac smartfónov k tomuto výrobku.
  • Ak je v smartfóne spustená iná aplikácia založená na funkcii NFC, danú aplikáciu ukončite.
  • Pred priložením smartfónu k výrobku ho prepnite do režimu snímania. Aplikácia sa neaktivuje, pokiaľ je výrobok v režime prehrávania.