Digitálny fotoaparátDSC-RX10M2

Ochranné známky

 • Nasledujúce značky sú registrované ochranné známky alebo ochranné známky spoločnosti Sony Corporation.
  , Cyber-shot, , Memory Stick, , Memory Stick PRO, , Memory Stick Duo, , Memory Stick PRO Duo, , Memory Stick PRO-HG Duo, , Memory Stick Micro, , MagicGate, BRAVIA, PhotoTV HD, PlayMemories Online, logo PlayMemories Online, PlayMemories Home, logo PlayMemories Home, PlayMemories Mobile, logo PlayMemories Mobile

     PlayMemories Camera Apps, logo PlayMemories Camera Apps

     Sánky pre rôzne rozhrania, logo sánok pre rôzne rozhrania

 • XAVC S a sú registrované ochranné známky spoločnosti Sony Corporation.
 • Blu-ray Disc™ a Blu-ray™ sú ochranné známky spoločnosti Blu-ray Disc Association.
 • AVCHD Progressive a logotyp AVCHD Progressive sú ochranné známky spoločností Panasonic Corporation a Sony Corporation.
 • Dolby a symbol dvojitého D sú ochranné známky spoločnosti Dolby Laboratories.
 • HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti HDMI Licensing LLC.
 • Microsoft, Windows a DirectX sú buď registrované ochranné známky alebo ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation v Spojených štátoch a/alebo ďalších krajinách.
 • Mac je ochranná známka spoločnosti Apple Inc.
 • iPhone a iPad sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc., registrované v USA a ďalších krajinách.
 • Logo SDXC je ochranná známka spoločnosti SD-3C, LLC.
 • Android a Google Play sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Google Inc.
 • Wi-Fi, logo Wi-Fi, Wi-Fi Protected Setup sú registrované ochranné známky alebo ochranné známky spoločnosti Wi-Fi Alliance.
 • Značka N je ochrannou známkou alebo registrovanou ochrannou známkou spoločnosti NFC Forum, Inc. v Spojených štátoch a iných krajinách.
 • DLNA a DLNA CERTIFIED sú ochranné známky spoločnosti Digital Living Network Alliance.
 • Eye-Fi je ochranná známka spoločnosti Eye-Fi Inc.
 • Navyše, názvy systémov a výrobkov použité v tomto návode sú, vo všeobecnosti, ochranné známky alebo registrované ochranné známky ich príslušných vývojárskych alebo výrobných spoločností. Značky ™ alebo ® nemusia však byť uvedené vo všetkých prípadoch v tomto návode.