Digitálny fotoaparátDSC-RX10M2

Zoom nepracuje.

  • Počas snímania v režime Sweep Panorama nie je možné používať funkcie zoomu.
  • V nasledujúcich situáciách je možné použiť len optický zoom:
    • Keď sa používa funkcia snímania úsmevu.
    • [Quality] je nastavené na [RAW] alebo [RAW & JPEG].