Digitálny fotoaparátDSC-RX10M2

BULB

Môžete nasnímať záber stopy pohybu objektu pomocou dlhej expozície.

Režim BULB je vhodný na snímanie stôp svetla, ako je napríklad ohňostroj.

 1. Nastavte otočný prepínač režimov na M (Manual Exposure).
 2. Otáčajte ovládací volič v smere hodinových ručičiek dovtedy, kým sa nezobrazí [BULB].
 3. Zvoľte hodnotu clony (hodnotu F) pomocou clonového krúžka.
 4. Stlačením tlačidla spúšte do polovice nastavte zaostrenie.
 5. Podržte stlačené tlačidlo spúšte počas trvania snímania.
  Počas stlačenia tlačidla spúšte zostane uzávierka otvorená.

Poznámka

 • Keďže sa rýchlosť uzávierky zníži a skôr sa tak vyskytne chvenie fotoaparátu, odporúča sa použiť statív.
 • Čím dlhší je expozičný čas, tým väčší šum bude viditeľný na zábere.
 • Po snímaní sa bude redukcia šumu vykonávať rovnako dlho, ako dlho bola otvorená uzávierka. V priebehu vykonávania redukcie šumu sa nedajú snímať ďalšie zábery.
 • Rýchlosť uzávierky sa nedá nastaviť na [BULB] v nasledujúcich situáciách:
  • Keď je aktivovaná funkcia [Smile Shutter].
  • Keď je aktivovaná funkcia [Auto HDR].
  • Keď je [Picture Effect] nastavený na [HDR Painting] alebo [Rich-tone Mono.].
  • Keď je aktivovaná funkcia [Multi Frame NR].
  • Keď sa funkcia [Drive Mode] nastaví do nasledujúcich režimov:
   • [Cont. Shooting]
   • [Cont. Bracket]
   • [Spd Priority Cont.]
   • [Self-timer(Cont)]
  • Keď je [Shutter Type] nastavené na [Electronic Shut.].
  Ak použijete vyššie uvedené funkcie, keď je rýchlosť uzávierky nastavená na [BULB], rýchlosť uzávierky sa dočasne nastaví na 30 sekúnd.

Rada

 • Zábery nasnímané v režime [BULB] sú zvyčajne rozmazané. Odporúčame použitie statívu alebo diaľkového ovládača (predáva sa osobitne), ktorý má funkciu uzamknutia tlačidla spúšte.