Digitálny fotoaparátDSC-RX10M2

Focus Area

Zvolí sa oblasť zaostrovania. Túto funkciu použite vtedy, keď sa v režime automatického zaostrovania ťažko získava správne zaostrenie. Toto nastavenie sa vzťahuje na statické zábery aj videozáznamy.

  1. MENU (Camera Settings) → [Focus Area] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

Wide:
Výrobok automaticky zaostrí na objekt vo všetkých rozsahoch záberu.
Keď stlačíte tlačidlo spúšte do polovice v režime snímania statických záberov, okolo zaostrenej oblasti sa zobrazí zelený rámček.
Center:
Výrobok automaticky zaostrí na objekt v strede záberu. Pri použití spolu s funkciou uzamknutia automatického zaostrovania môžete vytvoriť ľubovoľnú kompozíciu záberu.
Flexible Spot:
Umožňuje posunúť rámček rozsahu automatického zaostrovania do požadovaného bodu na displeji a zaostriť na mimoriadne malý objekt v úzkej oblasti.
Expand Flexible Spot:
Ak sa výrobku nepodarí zaostriť na jeden zvolený bod, použije zaostrovacie body okolo flexibilného bodu ako oblasti s druhotnou prioritou na dosiahnutie zaostrenia.
Lock-on AF:
Po podržaní tlačidla spúšte stlačeného do polovice bude výrobok sledovať daný objekt v rámci zvolenej oblasti automatického zaostrovania. Namierte kurzor na [Lock-on AF] na obrazovke nastavenia [Focus Area], potom zvoľte požadovanú oblasť začiatku sledovania pomocou ľavej/pravej strany ovládacieho kolieska. Môžete posunúť oblasť spustenia sledovania do požadovaného bodu určením danej oblasti ako flexibilného bodu alebo rozšíriť flexibilný bod.

Poznámka

  • Keď je otočný prepínač režimov nastavený na (Movie) alebo sa snímajú videozáznamy, nie je možné zvoliť [Lock-on AF] pre [Focus Area].
  • Keď sa otočný prepínač režimov nastaví na (Movie) a [Auto Dual Rec] sa nastaví na On (Zap.), [Focus Area] sa automaticky prepne na [Wide].
  • Zvoliť [Lock-on AF] je možné len vtedy, keď je režim zaostrovania nastavený na [Continuous AF].
  • Okolo celého displeja sa v rámci rozsahu zoomu jasného obrazu, digitálneho zoomu alebo inteligentného zoomu môže zobraziť bodkovaný štvorec, aby bolo možné zaostriť s použitím celého obrazového poľa.