Digitálny fotoaparátDSC-RX10M2

High ISO NR (statický záber)

Pri snímaní s vysokou citlivosťou ISO bude tento výrobok redukovať šum, ktorý je pri vysokej citlivosti viditeľnejší. Počas spracovávania redukcie šumu sa môže zobraziť hlásenie; pokiaľ toto hlásenie nezmizne, nie je možné snímať ďalšie zábery.

  1. MENU (Camera Settings) [High ISO NR] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

Normal:
Redukcia šumu pri vysokej citlivosti ISO sa aktivuje na normálnu úroveň.
Low:
Redukcia šumu pri vysokej citlivosti ISO sa aktivuje na miernu úroveň.
Off:
Redukcia šumu pri vysokej citlivosti ISO sa neaktivuje. Túto možnosť zvoľte pri priorite časovania snímania.

Poznámka

  • [High ISO NR] nie je dostupná v nasledujúcich situáciách:
    • Keď je režim snímania nastavený na [Intelligent Auto], [Superior Auto], [Scene Selection] alebo [Sweep Panorama].
  • [High ISO NR] nie je dostupná pre zábery vo formáte RAW.