Digitálny fotoaparátDSC-RX10M2

Funkcia tlačidla Custom

Keď priradíte určitú funkciu tlačidlu Custom, danú funkciu môžete spustiť jednoducho stlačením tlačidla Custom, keď je zobrazené prostredie informácií o snímaní.

  1. MENU (Custom Settings) → [Custom Key Settings][Custom Button] → požadované nastavenie.

Funkcie, ktoré je možné priradiť, sa zobrazia v prostredí voľby položiek nastavenia.