Digitálny fotoaparátDSC-RX10M2

Priblíženie prehliadaných záberov

Umožňuje zväčšenie zobrazeného záberu.

  1. Zobrazte záber, ktorý chcete zväčšiť a posuňte ovládač W/T (zoom) do polohy T.
    • Posunutím ovládača W/T (zoom) do polohy W nastavte mieru priblíženia.
    • Zobrazenie sa priblíži v časti záberu, v ktorej fotoaparát zaostril počas snímania. Ak nie je možné získať informácie o mieste zaostrenia, fotoaparát vykoná priblíženie stredu záberu.
  2. Zvoľte časť, ktorú chcete zväčšiť stlačením hornej/spodnej/pravej/ľavej strany ovládacieho kolieska.
  3. Stlačením tlačidla MENU alebo v strede ovládacieho kolieska zrušíte priblíženie zobrazenia.

Rada

  • Zobrazený záber je možné zväčšiť aj pomocou MENU.

Poznámka

  • Videozáznamy sa nedajú zväčšiť.