Digitálny fotoaparátDSC-RX10M2

White Balance

Nastavia sa farebné tóny podľa podmienok okolitého osvetlenia. Túto funkciu použite vtedy, keď farebné tóny záberu nevyšli tak, ako ste očakávali, alebo keď chcete schválne zmeniť farebné tóny kvôli fotografickému vyjadreniu.

  1. MENU (Camera Settings) → [White Balance] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

Auto:
Výrobok automaticky zistí zdroj svetla a nastaví farebné tóny.
Daylight:
Farebné tóny sa nastavia na denné svetlo.
Shade:
Farebné tóny sa nastavia na tieňovanie.
Cloudy:
Farebná teplota sa nastaví na zamračenú oblohu.
Incandescent:
Farebná teplota sa nastaví na miesta pod žiarovkovým osvetlením, alebo pod jasným osvetlením, ako je napríklad fotografické štúdio.
Fluor.: Warm White:
Farebná teplota sa nastaví na teplé biele žiarivkové osvetlenie.
Fluor.: Cool White:
Farebná teplota sa nastaví na biele žiarivkové osvetlenie.
Fluor.: Day White:
Farebná teplota sa nastaví na neutrálne biele žiarivkové osvetlenie.
Fluor.: Daylight:
Farebná teplota sa nastaví na žiarivkové osvetlenie denného svetla.
Flash:
Farebná teplota sa nastaví na osvetlenie blesku.

C.Temp./Filter:
Farebné tóny sa nastavia v závislosti od zdroja svetla. Dosiahne sa efekt filtrov farebnej korekcie CC (Color Compensation) pri fotografovaní.

Custom 1/Custom 2/Custom 3:
Použije sa nastavenie vyváženia bielej farby uložené v [Custom Setup].

Custom Setup:
Uloží sa do pamäte základná biela farba za podmienok osvetlenia pre prostredie snímania.
Zvoľte číslo s používateľským vyvážením bielej farby uloženým v pamäti.

Rada

  • Môžete použiť pravú stranu ovládacieho kolieska na zobrazenie prostredia jemného nastavenia a vykonanie jemných nastavení farebných tónov podľa potreby.
  • V [C.Temp./Filter] môžete použiť pravé tlačidlo na zobrazenie prostredia nastavenia farebnej teploty a vykonať nastavenie. Keď znova stlačíte pravé tlačidlo, zobrazí sa prostredie jemného nastavenia, ktoré umožní vykonať požadované jemné nastavenia.

Poznámka

  • [White Balance] sa pevne nastaví na [Auto] v nasledujúcich situáciách:
    • [Intelligent Auto]
    • [Superior Auto]
    • [Scene Selection]