Digitálny fotoaparátDSC-RX10M2

DISP Button (Monitor)

Umožňuje nastaviť režimy zobrazenia displeja, ktoré je možné zvoliť pre displej pomocou (Nastavenie zobrazenia) v režime snímania.

  1. MENU (Custom Settings) → [DISP Button] [Monitor] → požadované nastavenie → [Enter].
    Položky označené s sú dostupné.

Podrobnosti položky ponuky

Graphic Display:
Zobrazujú sa základné informácie o snímaní. Graficky sa zobrazujú rýchlosť uzávierky a hodnota clony.
Display All Info.:
Zobrazujú sa informácie o snímaní.
No Disp. Info.:
Informácie o snímaní sa nezobrazujú.
Histogram:
Graficky sa zobrazuje rozloženie jasu.
Level:
Ukazuje, či je výrobok vo vodorovnej polohe do strán a dopredu-dozadu. Keď je výrobok vo vodorovnej polohe v oboch smeroch, farba tohto indikátora sa zmení na zelenú.
For viewfinder:
Zobrazia sa informácie vhodné na snímanie pomocou hľadáčika.