Digitálny fotoaparátDSC-RX10M2

Dostupný záznamový čas videozáznamov

V tabuľke nižšie sú uvedené približné maximálne záznamové časy dostupné na pamäťovej karte, ktorá je naformátovaná pomocou tohto výrobku. Tieto hodnoty predstavujú celkové časy všetkých súborov videozáznamov na pamäťovej karte. Dostupné záznamové časy sa môžu meniť v závislosti od podmienok snímania a pamäťovej karty.

Hodnoty, keď je [File Format] nastavený na [XAVC S 4K], [XAVC S HD] a [AVCHD] vyplývajú zo snímania s [Dual Video REC] nastaveným na [Off].

(h (hodina), m (minúta))

[File Format]:[XAVC S 4K]

30p 100M

25p 100M

8 GB: -

16 GB: -

32 GB: -

64 GB: 1 h 15 m

30p 60M

25p 60M

8 GB: -

16 GB: -

32 GB: -

64 GB: 2 h 5 m

24p 100M*

8 GB: -

16 GB: -

32 GB: -

64 GB: 1 h 15 m

24p 60M*

8 GB: -

16 GB: -

32 GB: -

64 GB: 2 h 5 m

[File Format]:[XAVC S HD]

60p 50M

50p 50M

8 GB: -

16 GB: -

32 GB: -

64 GB: 2 h 35 m

30p 50M

25p 50M

8 GB: -

16 GB: -

32 GB: -

64 GB: 2 h 35 m

24p 50M*

8 GB: -

16 GB: -

32 GB: -

64 GB: 2 h 35 m

120p 100M

100p 100M

8 GB: -

16 GB: -

32 GB: -

64 GB: 1 h 15 m

120p 60M

100p 60M

8 GB: -

16 GB: -

32 GB: -

64 GB: 2 h 5 m

[File Format]: [AVCHD]

60i 24M(FX)

50i 24M(FX)

8 GB: 40 m

16 GB: 1 h 25 m

32 GB: 3 h

64 GB: 6 h

60i 17M(FH)

50i 17M(FH)

8 GB: 55 m

16 GB: 2 h

32 GB: 4 h 5 m

64 GB: 8 h 15 m

60p 28M(PS)

50p 28M(PS)

8 GB: 35 m

16 GB: 1 h 15 m

32 GB: 2 h 30 m

64 GB: 5 h 5 m

24p 24M(FX)

25p 24M(FX)

8 GB: 40 m

16 GB: 1 h 25 m

32 GB: 3 h

64 GB: 6 h

24p 17M(FH)

25p 17M(FH)

8 GB: 55 m

16 GB: 2 h

32 GB: 4 h 5 m

64 GB: 8 h 15 m

[File Format]: [MP4]

1920x1080 60p 28M

1920x1080 50p 28M

8 GB: 35 m

16 GB: 1 h 15 m

32 GB: 2 h 35 m

64 GB: 5 h 20 m

1920x1080 30p 16M

1920x1080 25p 16M

8 GB: 1 h

16 GB: 2 h

32 GB: 4 h 10 m

64 GB: 8 h 25 m

1280x720 30p 6M

1280x720 25p 6M

8 GB: 2 h 35 m

16 GB: 5 h 20 m

32 GB: 10 h 55 m

64 GB: 22 h

*Len keď je [NTSC/PAL Selector] nastavené na NTSC.

Pri použití východiskových nastavení fotoaparátu je nepretržité snímanie možné približne 29 minút (max.) pre každé snímanie pri teplote približne 25 °C.

(obmedzenie vyplývajúce z technických parametrov výrobku)
Ak je formát súborov nastavený na MP4 (28M), nepretržité snímanie bude možné približne 20 minút pre každé snímanie (s obmedzením vyplývajúcim z veľkosti súboru 4 GB).

Poznámka

 • Dostupný záznamový čas videozáznamov sa mení, pretože tento výrobok je vybavený funkciou VBR (Variable Bit-Rate (premenlivá prenosová rýchlosť)), ktorá automaticky prispôsobuje kvalitu obrazu v závislosti od snímanej scény.
  Keď snímate rýchlo sa pohybujúci objekt, obraz bude jasnejší, ale dostupný záznamový čas bude kratší, pretože sa na záznam vyžaduje viac pamäte.
  Dostupný záznamový čas sa mení aj v závislosti od podmienok snímania, snímaného objektu či nastavení kvality/veľkosti obrazu.

Poznámky týkajúce sa nepretržitého snímania videozáznamu

 • Na snímanie videozáznamu s vysokou kvalitou alebo nepretržité snímanie pomocou obrazového snímača sa vyžaduje veľa energie. A preto, ak budete pokračovať v snímaní, teplota vnútri fotoaparátu sa zvýši, a to predovšetkým teplota obrazového snímača. V takýchto prípadoch sa fotoaparát automaticky vypne, keďže vyššie teploty majú vplyv na kvalitu záberov alebo vnútorný mechanizmus fotoaparátu.
 • Keď fotoaparát spustí snímanie s východiskovými nastaveniami v prípade, že bolo napájanie fotoaparátu istý čas vypnuté, dĺžka času dostupného pri snímaní videozáznamov bude nasledovná. (Nasledujúce hodnoty uvádzajú nepretržitý čas odkedy začne fotoaparát snímať až do jeho zastavenia snímania.)
  Teplota okolia: 20 °C
  • Nepretržitý čas snímania pre videozáznamy: Približne 29 minút

  Teplota okolia: 30 °C
  • Nepretržitý čas snímania pre videozáznamy: Približne 29 minút

  Teplota okolia: 40 °C
  • Nepretržitý čas snímania pre videozáznamy: Približne 29 minút
 • Dĺžka času dostupného pri snímaní videozáznamov sa mení podľa teploty, záznamového formátu/nastavenia snímania, alebo stavu fotoaparátu pred spustením snímania. Ak často meníte kompozíciu záberov alebo snímate zábery po zapnutí napájania, teplota vnútri fotoaparátu sa zvýši a dostupný záznamový čas sa skráti.
 • Keď sa zobrazí, prerušte snímanie videozáznamu.
 • Ak fotoaparát preruší snímanie kvôli teplote, nechajte ho na niekoľko minút s vypnutým napájaním. Snímanie spustite po úplnom poklese teploty vnútri fotoaparátu.