Digitálny fotoaparátDSC-RX10M2

Počet statických záberov

Počet statických záberov sa môže meniť v závislosti od podmienok snímania a pamäťovej karty.

[Image Size]: [L: 20M]
Keď je [Aspect Ratio] nastavené na [3:2]*

Standard

8 GB: 1150 záberov

16 GB: 2400 záberov

32 GB: 4800 záberov

64 GB: 9600 záberov

Fine

8 GB: 690 záberov

16 GB: 1400 záberov

32 GB: 2800 záberov

64 GB: 5500 záberov

Extra fine

8 GB: 510 záberov

16 GB: 1000 záberov

32 GB: 2050 záberov

64 GB: 4150 záberov

RAW & JPEG

8 GB: 235 záberov

16 GB: 470 záberov

32 GB: 950 záberov

64 GB: 1900 záberov

RAW

8 GB: 355 záberov

16 GB: 710 záberov

32 GB: 1400 záberov

64 GB: 2850 záberov

*Keď je [Aspect Ratio] nastavené na inú možnosť ako [3:2], môžete nasnímať viac záberov, ako je uvedené vyššie. (Okrem prípadu, keď je [Quality] nastavená na [RAW].)

Poznámka

  • Aj keď je počet zostávajúcich záberov, ktoré je možné nasnímať, väčší ako 9 999, zobrazí sa indikátor „9999“.
  • Keď sa záber nasnímaný iným výrobkom zobrazí v tomto výrobku, daný záber sa nemusí zobraziť v skutočnej veľkosti.