Digitálny fotoaparátDSC-RX10M2

Používanie blesku

V slabo osvetlených prostrediach použite blesk na osvetlenie snímaného objektu počas snímania a na zabránenie chveniu fotoaparátu. Pri snímaní oproti slnku použite blesk na osvetlenie záberu objektu v protisvetle.

 1. Stlačením tlačidla (Vysunutie blesku) vysuňte blesk.

 2. Tlačidlo spúšte stlačte úplne nadol.

Keď nepoužívate blesk

Keď sa blesk nepoužíva, zatlačte ho späť do tela fotoaparátu.

Poznámka

 • Ak odpálite blesk pred úplným vysunutím jednotky blesku, môže to spôsobiť poruchu.
 • Pri snímaní videozáznamov sa blesk nedá používať.
 • Počas nabíjania blesku bliká . Po dokončení nabíjania sa rozsvieti blikajúca ikona.
 • Keď sa k sánkam pre rôzne rozhrania pripojí externý blesk (predáva sa osobitne), stav externého blesku bude mať prioritu pred nastavením tohto výrobku. Nie je možné používať interný blesk tohto výrobku.
 • Pred pripojením/odpojením príslušenstva, ako je blesk k sánkam pre rôzne rozhrania/od sánok pre rôzne rozhrania, najprv vypnite výrobok.
  Pri pripájaní príslušenstva ho zasuňte úplne do sánok pre rôzne rozhrania a pevne ho priskrutkujte. Taktiež sa uistite, že je dané príslušenstvo bezpečne pripevnené k výrobku.
 • Nepoužívajte bežne dostupný blesk s vysokonapäťovými synchronizačnými konektormi ani s opačnou polaritou.
 • Pri snímaní s bleskom a zoomom nastaveným do polohy W sa na displeji môže objaviť tieň objektívu, a to v závislosti od podmienok snímania. Ak k tomu dôjde, snímajte vo väčšej vzdialenosti od objektu, alebo nastavte zoom do polohy T a snímajte znova s bleskom.
 • Keď je monitor vyklopený nahor o viac ako 90 stupňov, ťažko sa obsluhuje tlačidlo (Vysunutie blesku). Jednotku blesku vysuňte pred nastavením uhla monitora.