Digitálny fotoaparátDSC-RX10M2

Marker Settings (videozáznam)

Nastavenie zobrazenia ukazovateľov počas snímania videozáznamov.

  1. MENU (Custom Settings) → [Marker Settings] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

Center:
Nastavenie možnosti zobrazenia stredového ukazovateľa v strede prostredia snímania.
Off / On
Aspect:
Nastavenie zobrazenia ukazovateľa zobrazovacieho pomeru.
Off / 4:3 / 13:9 / 14:9 / 15:9 / 1.66:1 / 1.85:1 / 2.35:1
Safety Zone:
Nastavenie zobrazenia bezpečnej zóny. To sa stane štandardným rozsahom, ktorý je možné prijímať pomocou bežného TV prijímača v domácnosti.
Off / 80% / 90%
Guideframe:
Nastavenie možnosti zobrazenia vodiacej mriežky. Môžete skontrolovať, či je snímaný objekt vo vodorovnej alebo kolmej polohe voči zemi.
Off / On

Rada

  • Všetky ukazovatele sa dajú zobraziť súčasne.
  • Objekt umiestnite na krížový bod [Guideframe], aby sa získala vyvážená kompozícia záberu.