Digitálny fotoaparátDSC-RX10M2

Používanie krúžku manuálneho ovládania

Otočením krúžku manuálneho ovládania (A) je možné okamžite zmeniť požadované nastavenia rôznych režimov snímania.

Ikony a názvy funkcií sa zobrazia na displeji nasledovne.

Príklad
: Nastavenie zoomu otočením krúžku manuálneho ovládania.