Digitálny fotoaparátDSC-RX10M2

Pripojenie slnečnej clony objektívu

Odporúčame použiť slnečnú clonu objektívu, aby sa zabránilo vplyvu svetla mimo obrazového poľa snímania na záber.

  1. Priložte montážnu časť slnečnej clony objektívu k hlave objektívu a otáčajte slnečnú clonu objektívu v smere hodinových ručičiek dovtedy, kým nezacvakne.

Poznámka

  • Pripojte slnečnú clonu objektívu správne. V opačnom prípade nemusí mať slnečná clona objektívu žiadny účinok, alebo sa môže čiastočne odrážať na zábere.
  • Keď je slnečná clona objektívu pripojená správne, značka upevnenia slnečnej clony objektívu (červená ryska) bude zodpovedať červenej značke upevnenia na slnečnej clone. (Na niektorých objektívoch sa nemusí nachádzať žiadna značka upevnenia slnečnej clony objektívu.)
  • Odpojte slnečnú clonu objektívu pri použití blesku. V opačnom prípade bude slnečná clona objektívu zakrývať svetlo blesku a môže sa na zábere zobraziť ako tieň.
  • Ak chcete uložiť slnečnú clonu objektívu po snímaní, pripevnite ju k objektívu opačne.