Digitálny fotoaparátDSC-RX10M2

Výdrž akumulátora a počet záberov, ktoré je možné nasnímať/zobraziť pri použití akumulátora

Režim displeja

Snímanie (statické zábery):
Počet záberov: približne 400

Skutočné snímanie (videozáznamy):
Výdrž akumulátora: približne 65 min.

Nepretržité snímanie (videozáznamy):
Výdrž akumulátora: približne 130 min.

Prehliadanie (statické zábery):
Výdrž akumulátora: približne 315 min., Počet záberov: približne 6300

Režim hľadáčika

Snímanie (statické zábery):
Počet záberov: približne 360

Skutočné snímanie (videozáznamy):
Výdrž akumulátora: približne 65 min.

Nepretržité snímanie (videozáznamy):
Výdrž akumulátora: približne 135 min.

Poznámka

 • Vyššie uvedená výdrž akumulátora a vyššie uvedený počet záberov platia pri plne nabitom akumulátore. Výdrž akumulátora sa môže skrátiť a počet záberov sa môže zmenšiť v závislosti od podmienok pri používaní.
 • Výdrž akumulátora a počet záberov, ktoré je možné nasnímať, platia pri snímaní za nasledujúcich podmienok:
  • Akumulátor sa používa pri teplote okolia 25 °C.
  • Použitie média Sony Memory Stick PRO Duo (Mark2) (predáva sa osobitne)
  • [Display Quality]: [Standard]
 • Hodnota pre „Snímanie (statické zábery)“ vyplýva zo štandardu CIPA, pričom platí pre snímanie za nasledujúcich podmienok (CIPA: Camera & Imaging Products Association):
  • DISP: [Display All Info.]
  • Jeden záber sa nasníma každých 30 sekúnd.
  • Zoom sa striedavo prepína medzi polohami W a T.
  • Blesk sa odpáli pri každom druhom zábere.
  • Pri každom desiatom zábere sa vypne a zapne napájanie.
 • Počet minút snímania videozáznamu vyplýva zo štandardu CIPA, pričom platí pre snímanie za nasledujúcich podmienok:
  • Kvalita obrazu je nastavená na 60i 17M (FH) .
  • Skutočné snímanie (videozáznamy): Výdrž akumulátora vyplývajúca z opakovaného snímania, používania zoomu, pohotovostného režimu snímania, zapínania/vypínania, atď.
  • Nepretržité snímanie videozáznamu: Výdrž akumulátora vyplývajúca z neprerušeného snímania až po dosiahnutie limitu (29 minút) a potom pokračovanie v snímaní opätovným stlačením tlačidla MOVIE (Videozáznam). Ostatné funkcie, ako sú približovanie, sa nepoužívajú.
 • Ak sa stav nabitia akumulátora nezobrazuje, stlačte DISP (Nastavenie zobrazenia).