Digitálny fotoaparátDSC-RX10M2

Vybratie akumulátora

Spôsob vybratia akumulátora

  1. Uistite sa, že nesvieti kontrolka prístupu a vypnite fotoaparát.
  2. Posuňte poistný prvok (A) a vyberte akumulátor.

    • Dávajte pozor, aby vám akumulátor nespadol.