Digitálny fotoaparátDSC-RX10M2

Center Lock-on AF

Keď stlačíte stredové tlačidlo, fotoaparát rozpozná objekt nachádzajúci sa v strede displeja a bude pokračovať so sledovaním daného objektu.

 1. MENU (Camera Settings) → [Center Lock-on AF][On].
 2. Prejdite s cieľovým rámčekom (A) na požadovaný objekt a stlačte v strede ovládacieho kolieska.
  Opätovným stlačením zrušíte sledovanie.
  • Ak fotoaparát stratí sledovaný objekt z obrazového poľa, rozpozná, kedy sa objekt opäť objaví na monitore, a obnoví sledovanie.

 3. Stlačením tlačidla spúšte úplne nadol nasnímajte záber.

Poznámka

 • [Center Lock-on AF] nemusí fungovať veľmi dobre v nasledujúcich situáciách:
  • Sledovaný objekt sa pohybuje príliš rýchlo.
  • Sledovaný objekt je príliš malý alebo príliš veľký.
  • Kontrast medzi snímaným objektom a pozadím je nedostatočný.
  • Je tma.
  • Okolité osvetlenie sa mení.
 • Funkcia uzamknutia automatického zaostrovania sledovaného objektu nepracuje v nasledujúcich situáciách:
  • V režime [Sweep Panorama]
  • Keď je [Scene Selection] nastavený na [Hand-held Twilight] alebo [Anti Motion Blur]
  • Pri snímaní v režime manuálneho zaostrovania
  • Pri použití digitálneho zoomu
  • Keď je režim snímania nastavený na Videozáznam a [SteadyShot] je nastavený na [Intelligent Active].
 • Fotoaparát nemusí byť schopný istý čas obnoviť sledovanie, ak sa sledovaný objekt stratí z obrazového poľa.