Digitálny fotoaparátDSC-RX10M2

REC Control(videozáznam)

Ak pripojíte fotoaparát k externému záznamníku/prehrávaču, budete môcť diaľkovo vysielať príkazy záznamníku/prehrávaču na spustenie/zastavenie zaznamenávania pomocou fotoaparátu.

  1. MENU (Setup) → [HDMI Settings] [REC Control] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

On:
Tento fotoaparát dokáže vysielať príkazy na zaznamenávanie do externého záznamníka/prehrávača.
Fotoaparát vysiela príkazy na zaznamenávanie do externého záznamníka/prehrávača.
Off:
Fotoaparát nie je schopný vysielať príkazy do externého záznamníka/prehrávača na spustenie/zastavenie zaznamenávania.

Poznámka

  • Dostupné pre externé záznamníky/prehrávače kompatibilné s [REC Control].
  • Keď [TC Output] je [Off], [REC Control] sa nastaví na [Off].
  • Aj keď sa zobrazí , externý záznamník/prehrávač nemusí fungovať správne, a to v závislosti od nastavení alebo stavu záznamníka/prehrávača. Pred použitím skontrolujte, či externý záznamník/prehrávač funguje správne.