Digitálny fotoaparátDSC-RX10M2

Zvuk sa nezaznamenal správne.

  • Ak znížite úroveň hlasitosti [Audio Rec Level] na najnižšiu hodnotu, zvuk sa nezaznamená.
  • Ak zvýšite úroveň hlasitosti [Audio Rec Level] na najvyššiu hodnotu, pravdepodobne dôjde ku skresleniu zvuku.