Digitálny fotoaparátDSC-RX10M2

Rovnaký záber sa zachytí viackrát.

  • Nastavte režim činnosti na [Single Shooting].