Digitálny fotoaparátDSC-RX10M2

TC/UB Disp. Switch

Umožňuje zobraziť časový kód (TC) a používateľský bit (UB) videozáznamu stlačením tlačidla, ktorému bola priradená funkcia [TC/UB Disp. Switch].

  1. MENU(Custom Settings)[Custom Key Settings]→ priraďte funkciu [TC/UB Disp. Switch] požadovanému tlačidlu.
  2. Stlačte tlačidlo, ktorému bola priradená funkcia [TC/UB Disp. Switch].
    • Po každom stlačení tlačidla sa zobrazenie monitora prepne z počítadla času snímania videozáznamu → časový kód (TC) → používateľský bit (UB) v uvedenom poradí.

Poznámka

  • Keď je monitor vyklopený v režime snímania, ako napríklad počas snímania autoportrétu, informácie TC/UB sa nebudú zobrazovať. V režime prehrávania sa budú informácie TC/UB zobrazovať, aj keď je monitor vyklopený.