Digitálny fotoaparátDSC-RX10M2

Quality(Dual Rec)

Zvolí sa kvalita statických záberov, ktoré sa majú nasnímať počas snímania videozáznamov.

  1. MENU (Camera Settings) → [Quality(Dual Rec)] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

Extra fine/Fine/Standard