Digitálny fotoaparátDSC-RX10M2

Img. Size(Dual Rec)

Zvolí sa veľkosť statických záberov, ktoré sa majú nasnímať počas snímania videozáznamov.

  1. MENU (Camera Settings) → [Img. Size(Dual Rec)] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

L: 17M/M: 7.5M/S: 4.2M