Digitálny fotoaparátDSC-RX10M2

Uzávierka sa spúšťa nepretržite.

 • Fotoaparát môže automaticky nasnímať niekoľko záberov a vykonať spracovanie prekrývania za nasledujúcich podmienok:
  • [ISO] je nastavené na [Multi Frame NR].
  • Režim snímania je nastavený na [Sweep Panorama].
  • Režim snímania je nastavený na [Superior Auto].
  • Režim snímania je nastavený na [Hand-held Twilight] alebo [Anti Motion Blur] v rámci [Scene Selection].
  • [DRO/Auto HDR] je nastavené na [Auto HDR].