Digitálny fotoaparátDSC-RX10M2

Indikátor počas snímania so stupňovaním

Viewfinder

Stupňovanie okolitého osvetlenia*
3 zábery sa postupne posunú o krok 0,3 EV
Korekcia expozície s krokom ±0,0

Monitor (Display All Info. alebo Histogram)

Stupňovanie okolitého osvetlenia*
3 zábery sa postupne posunú o krok 0,3 EV
Korekcia expozície s krokom ±0,0

Stupňovanie záblesku
3 zábery sa postupne posunú o krok 0,7 EV
Korekcia záblesku s krokom -1,0

Monitor (For viewfinder)

Stupňovanie okolitého osvetlenia*
3 zábery sa postupne posunú o krok 0,3 EV
Korekcia expozície s krokom ±0,0

Stupňovanie záblesku
3 zábery sa postupne posunú o krok 0,7 EV
Korekcia záblesku s krokom -1,0

*Okolité osvetlenie: všeobecný pojem pre iné osvetlenie ako z blesku, vrátane prirodzeného osvetlenia, elektrickej žiarovky a osvetlenia žiarivkami. Zatiaľ čo svetlo z blesku na chvíľu zablysne, okolité osvetlenie je konštantné, takže tento druh osvetlenia sa nazýva „okolité osvetlenie“.

Poznámka

  • Počas snímania so stupňovaním sa nad/pod indikátorom stupňovania zobrazia informačné indikátory rovnajúce sa počtu záberov, ktoré sa majú nasnímať.
  • Po spustení snímania so stupňovaním budú tieto informačné indikátory postupne po jednom miznúť tak, ako fotoaparát sníma zábery.