Digitálny fotoaparátDSC-RX10M2

Popis jednotlivých častí

 1. Hlavný vypínač ON/OFF (Napájanie)
 2. Tlačidlo spúšte
 3. Snímanie: Ovládač W/T (Zoom)
  Prehliadanie: Ovládač (Miniatúrne náhľady)/Ovládač priblíženia pri prehrávaní
 4. Kontrolka samospúšte/AF Illuminator
 5. Ukazovateľ clony
 6. Objektív
 7. Krúžok manuálneho ovládania
 8. Ovládač korekcie expozície
 9. Blesk
 10. Sánky pre rôzne rozhrania*
 11. Otočný prepínač režimov
 12. Háčik pre remienok na rameno
 13. Otočný prepínač režimov zaostrovania
 14. Clonový krúžok

 1. Tlačidlo (Osvetlenie zobrazovacieho panela)
 2. Mikrofón
 3. Hľadáčik
 4. Ovládač dioptrickej korekcie
 5. Tlačidlo MOVIE (Videozáznam)
 6. Tlačidlo (Vysunutie blesku)
 7. Zobrazovací panel
 8. Tlačidlo C1 (Používateľské nastavenie 1)
 9. Háčik pre remienok na rameno
 10. Slot na pamäťové karty
 11. Kryt pamäťovej karty
 12. Kontrolka prístupu

 1. Tlačidlo MENU
 2. Reproduktor
 3. Konektor (Mikrofón)
  • Keď sa pripojí externý mikrofón, tento výrobok sa prepne z interného na externý mikrofón. Ak je externý mikrofón s napájaním zásuvného typu, napájanie mikrofónu sa bude privádzať z tohto výrobku.
 4. Konektor (Slúchadlá)
 5. Multi/Micro USB koncovka*
  • Podporuje zariadenia kompatibilné s mikro USB.
 6. Mikrokonektor HDMI
 7. Kontrolka nabíjania
 8. Snímač priblíženia oka
 9. Monitor
  • Monitor je možné nastaviť do ľahko viditeľného uhla a snímať z akejkoľvek polohy.

 10. Ovládacie koliesko
 11. Ovládací volič
 12. Snímanie: tlačidlo AEL (Uzamknutie automatickej expozície)
  Prehliadanie: Tlačidlo (Priblíženie zobrazenia)
 13. Snímanie: Tlačidlo Fn (Funkcia)
  Zobrazenie: Tlačidlo (Send to Smartphone)
 14. Snímanie: tlačidlo C2 (Používateľské nastavenie 2)
  Prehliadanie: Tlačidlo (Vymazať)
 15. Tlačidlo (Prehrávanie)

 1. Vypínač klikania clony
 2. Snímač Wi-Fi (vstavaný)
 3. (Značka N)
  • Dotknite sa tejto značky, keď pripájate fotoaparát k smartfónu vybavenému funkciou NFC.
   Podrobnosti o umiestnení (Značka N) na vašom smartfóne nájdete uvedené v návode na používanie smartfónu.
  • NFC (Near Field Communication) je medzinárodný štandard technológie bezdrôtovej komunikácie s krátkym dosahom.
 4. Poistný prvok akumulátora
 5. Slot na vloženie akumulátora
 6. Kryt spojovacej doštičky
  Použite ho pri používaní sieťového adaptéra AC-PW20 (predáva sa osobitne). Vložte spojovaciu doštičku do priestoru akumulátora a potom prevlečte kábel cez kryt spojovacej doštičky tak, ako je to znázornené nižšie.

  • Dbajte na to, aby pri zatváraní krytu nedošlo k priškripnutiu kábla.
 7. Kryt akumulátora
 8. Otvor na upevnenie statívu
  • Použite statív so skrutkou, ktorá má dĺžku menej ako 5,5 mm. V opačnom prípade nebude možné pevne zaistiť tento výrobok, pričom môže dôjsť k poškodeniu výrobku.

*Podrobnosti o kompatibilnom príslušenstve pre sánky pre rôzne rozhrania a Multi/Micro USB koncovku nájdete uvedené na webovej stránke spoločnosti Sony, alebo sa obráťte na svojho predajcu výrobkov značky Sony alebo miestne autorizované servisné stredisko spoločnosti Sony. Môžete použiť aj príslušenstvo, ktoré je kompatibilné so sánkami na príslušenstvo. Činnosť s príslušenstvom od iných výrobcov nie je zaručená.