Digitálny fotoaparátDSC-RX10M2

Zoznam ikon na displeji

Nižšie zobrazený obsah a jeho poloha slúžia len na orientáciu, pričom sa od skutočného zobrazenia môžu líšiť.

Režim monitora

Režim hľadáčika

V automatickom režime alebo v režime výberu scén

P/A/S/M/Režim panoramatického snímania

Pri prehrávaní

Zobrazenie základných informácií

Zobrazenie histogramu

 1. P P* A S M
  Shoot Mode
  Memory recall
  NO CARD
  Pamäťová karta/Odosielanie
  Ikony rozpoznania scény
  Scene Selection
  100
  Zostávajúci počet záberov, ktoré je možné nasnímať
  Zobrazovací pomer statických záberov
  20M / 18M / 17M / 13M / 10M / 7.5M / 6.5M / 5.0M / 4.2M / 3.7M / VGA
  Veľkosť záberu statických záberov
  Kvalita obrazu statických záberov
  Snímková frekvencia videozáznamov
  Nastavenie snímania videozáznamov
  Funkcia NFC je aktivovaná
  100%
  Stav batérie
  Výstraha stavu batérie
  Napájanie USB
  Prebieha nabíjanie blesku
  AF Illuminator
  SteadyShot Vypnutie/zapnutie, výstraha chvenia fotoaparátu
  Airplane Mode
  Ikona prekrývania
  Žiadny záznam zvuku videozáznamov
  Wind Noise Reduct.
  Setting Effect OFF 
  ×2.0
  Inteligentný telekonvertor
  Databázový súbor je plný/Chyba databázového súboru
  Výstraha prehriatia
  Inteligentný zoom/Clear Image Zoom/Digitálny zoom
  Oblasť bodového merania
  C:32:00
  Zobrazenie vlastnej diagnostiky
  Digitálna libela
  Audio Level Display
  View Mode 
  100-0003
  Číslo priečinka-súboru
  Formát súborov videozáznamov
  Ochrana
  DPOF
  DPOF je nastavené
  Záber s automatickým zarámovaním objektov
  Dual Video REC
  PC Remote
  Bright Monitoring
  Zapnutie zápisu informácií o autorskom práve
  240fps 250fps 480fps 500fps 960fps 1000fps
  Snímková frekvencia pre snímanie HFR
  Časovanie snímania
  Zápis dát
  CAPTURE
  Zachytenie statického záberu
  Nie je možné snímať statické zábery
  Auto Dual Rec
 2. Drive Mode
  Metering Mode
  Flash Mode/Red Eye Reduction
  ±0.0
  Flash Comp. 
  Focus Mode
  7500K A5 G5
  White Balance (automatický režim, predvolené nastavenie, používateľské nastavenie, farebná teplota, farebný filter)
  Focus Area
  DRO/Auto HDR
  ND Filter
  +3 +3 +3
  Creative Style/Contrast, Saturation, Sharpness
  Smile/Face Detect. 
  Picture Effect


  Indikátor citlivosti rozpoznania úsmevu


  Picture Profile 
 3. Lock-on AF
  Zobrazenie vodiaceho indikátora pre funkciu uzamknutia automatického zaostrovania sledovaného objektu (Lock-on AF)


  Indikátor stupňovania

  STBY
  Pohotovostný režim snímania videozáznamov
  REC 0:12
  Záznamový čas videozáznamu (m:s)
  Funkcia krúžku manuálneho ovládania
  Funkcia ovládacieho kolieska
  Funkcia ovládacieho voliča
  Zaostrenie
  1/250
  Rýchlosť uzávierky
  F3.5
  Hodnota clony
  ±0.0
  Manuálne meranie
  ±0.0
  Korekcia expozície
  ISO400
  Citlivosť ISO
  Uzamknutie automatickej expozície
  Indikátor rýchlosti uzávierky
  Indikátor clony


  Histogram

  Chyba obrazového efektu
  Výstraha záberu Auto HDR
  2015-1-1
  10:37AM
  Dátum nasnímania
  3/7
  Číslo súboru/Počet záberov v režime zobrazenia
  Pre záber existujú informácie o autorských právach
  REC Control
  00:00:00:00
  Časový kód (hodina:minúta:sekunda:snímka)
  00 00 00 00
  Používateľský bit
  Shooting Standby Shooting Setting
  Zobrazenie vodiaceho indikátora pre snímanie HFR