Digitálny fotoaparátDSC-RX10M2

Používanie ovládacieho voliča

Otočením ovládacieho voliča (A) je možné podľa potreby okamžite zmeniť nastavenia rôznych režimov snímania.

Ikony a názvy funkcií sa zobrazia na displeji nasledovne.

Príklad:
: Tv: rýchlosť uzávierky