Digitální fotoaparátDSC-RX10M3

Přehrávání snímků

Přehrává nahrané snímky.

  1. Stisknutím tlačítka (přehrávání) přepnete do režimu přehrávání.
  2. Vyberte snímek řídicím kolečkem.

Tip

  • Tento přístroj vytváří na paměťové kartě soubor databáze obrazů pro záznam a přehrávání snímků. Snímek, který není registrován v souboru databáze obrazů, možná nepůjde správně přehrát. Chcete-li přehrát snímky pořízené na jiném zařízení, zaregistrujte tyto snímky do souboru databáze obrazů prostřednictvím MENU [Nastavení][Obnovit DB snímků].