Digitální fotoaparátDSC-RX10M3

Návody

Před použitím

Názvy součástí

Ikony a indikátory

Používání popruhu

Nasazení očnice

Nastavení hledáčku

Nápověda k fotoaparátu

Příprava fotoaparátu

Nabíjení bloku akumulátorů

Vložení paměťové karty (prodává se samostatně)

Nasazování objektivu

Nastavení jazyka, data a času

Potvrzení způsobu ovládání

Potvrzení způsobu ovládání

Snímání

Snímání fotografií/videa

Výběr režimu snímání

Používání funkcí snímání

Používání zoomu

Používání blesku

Výběr režimu zobrazení na displeji

Výběr velikosti fotografie/obrazové kvality

Ostření

Nastavení expozice

Výběr režimu pohonu (nepřetržité snímání/samospoušť)

Výběr citlivosti ISO

Oprava jasu nebo kontrastu

Úprava barevných tónů

Výběr režimu efektu

Nahrávání videa

Uživatelské nastavení funkcí snímání pro pohodlné použití

Nastavení ostatních funkcí přístroje

Prohlížení

Prohlížení fotografií

Mazání snímků

Přehrávání videa

Prohlížení panoramatických snímků

Tisk

Používání funkcí prohlížení

Prohlížení snímků na televizoru

Změna nastavení

Menu nastavení

Používání funkcí Wi-Fi

Připojení přístroje a smartphonu

Ovládání přístroje smartphonem

Přenos snímků do smartphonu

Přenos snímků do počítače

Přenos snímků do televizoru

Změna nastavení funkcí Wi-Fi

Přidávání aplikací do přístroje

PlayMemories Camera Apps

Instalace aplikací

Spouštění aplikací

Správa aplikací

Používání počítače

Doporučené prostředí počítače

Používání aplikací

Připojení přístroje a počítače

Tvorba videodisku

Předběžná opatření/tento přístroj

Předběžná opatření

Čištění přístroje

Počet nahratelných fotografií a doba nahrávání videa

Používání přístroje v zahraničí

Jiné informace

Ochranné známky