Digitální fotoaparátDSC-RX10M3

Přehled snímků

V režimu přehrávání lze zobrazit větší počet snímků současně.

  1. Během zobrazení snímku posuňte páčkuW/T (transfokace) na stranu W.
    Změna počtu zobrazovaných snímků
    MENU(Přehrávání) → [Přehled snímků] →požadované nastavení.

Podrobnosti o položce menu

9 snímků/25 snímků


Návrat k přehrávání jednoho snímku

Vyberte požadovaný snímek a stiskněte ve středu řídícího kolečka.


Rychlé zobrazení požadovaného snímku

Řídícím kolečkem vyberte lištu na levé straně přehledu snímků a poté stiskněte horní/spodní stranu řídícího kolečka. Během výběru lišty lze stiskem tlačítka ve středu vyvolat zobrazení kalendáře nebo okna pro výběr složky. Volbou ikony lze navíc přepnout Režim prohlížení.