Digitální fotoaparátDSC-RX10M3

Zámek ovlad./koleč.

Můžete nastavit, zda se stisknutím a přidržením tlačítka Fn (funkce) uzamkne ovladač a kolečko.

  1. MENU (Uživatelská nastavení) → [Zámek ovlad./koleč.] → požadované nastavení.

Podrobnosti o položce menu

Zamknout:
Zablokuje otočný ovladač a řídicí kolečko.
Odemknout:
I když tlačítko Fn (funkce) stisknete a přidržíte, otočný ovladač ani řídicí kolečko se nezablokuje.

Tip

  • Zablokovaný ovladač/ řídicí kolečko lze uvolnit přidržením tlačítka Fn (Funkce).