Digitální fotoaparátDSC-RX10M3

Nelze nalézt bezdrátový přístupový bod k připojení.

  • Bezdrátové přístupové body se v přístroji nemusí zobrazit kvůli podmínkám signálu. Přístroj umístěte blíž k bezdrátovému přístupovému bodu.
  • Bezdrátové přístupové body se v přístroji nemusí zobrazit, záleží na nastavení bezdrátového přístupového bodu. Postupujte podle pokynů v návodu k obsluze bezdrátového přístupového bodu.