Digitální fotoaparátDSC-RX10M3

Zapsat datum (fotografie)

Nastaví, zda se na fotografii nahraje datum záznamu.

  1. MENU (Uživatelská nastavení) [Zapsat datum] → požadované nastavení.

Podrobnosti o položce menu

Zapnuto:
Nahraje datum záznamu.
Vypnuto:
Nenahraje datum záznamu.

Poznámka

  • Jak jednou nahrajete snímky s datem, nelze později datum ze snímků vymazat.
  • Když při tisku snímků na počítači nebo tiskárně nastavíte přístroj tak, aby tiskl datum, vytiskne se datum dvakrát.
  • Čas nahrávky snímku nelze na snímek vytisknout.
  • Funkce [Zapsat datum] není k dispozici pro snímky ve formátu RAW.