Digitální fotoaparátDSC-RX10M3

Displej živ. náhledu

Určuje, zda se na displeji budou zobrazovat snímky upravené pomocí kompenzace expozice, vyvážení bílé, [Kreativní styl] nebo [Obrazový efekt].

  1. MENU (Uživatelská nastavení) → [Displej živ. náhledu] → požadované nastavení.

Podrobnosti o položce menu

Efekt nastavení Zap.:
Zobrazí živý náhled v podmínkách blízkých tomu, jak bude vypadat snímek po aplikaci všech vašich nastavení. Toto nastavení je užitečné, když chcete pořizovat snímky a kontrolovat výsledný záběr na obrazovce živého náhledu.

Efekt nastavení Vyp.:
Ukazuje živý náhled bez efektů kompenzace expozice, vyvážení bílé, [Kreativní styl] nebo [Obrazový efekt]. Když se použije toto nastavení, můžete snadno zkontrolovat kompozici snímku.
Živý náhled se vždy zobrazí se správným jasem, i v režimu [Ruční expozice].
Když je vybrán [Efekt nastavení Vyp.], zobrazí se na obrazovce živého náhledu ikona .

Poznámka

  • Pokud je režim snímání nastaven na [Inteligentní auto], [Super auto], [Plynulé panoráma], [Video], [Vys. sním. frekvence] nebo [Volba scény], [Displej živ. náhledu] nelze nastavit na [Efekt nastavení Vyp.].
  • Když je [Displej živ. náhledu] nastaven na [Efekt nastavení Vyp.], jas pořízeného snímku nebude stejný jako jas zobrazený v živém náhledu.

Tip

  • Když používáte blesk třetí strany, například studiový blesk, může být zobrazení živého náhledu pro některá nastavení rychlosti závěrky tmavé. Při nastavení [Displej živ. náhledu] na [Efekt nastavení Vyp.] bude Živý náhled zobrazen jasně, takže lze kompozici snadno zkontrolovat.