Digitální fotoaparátDSC-RX10M3

Fce Zoom na kroužku

Slouží k nastavení funkcí zoomu při používání kroužku objektivu ke změně rozsahu transfokace.

  1. MENU(Uživatelská nastavení)[Fce Zoom na kroužku] → požadované nastavení.

Podrobnosti o položce menu

Standard:
Když ovládáte zoom otáčením kroužku objektivu, přibližuje a ruší přiblížení hladce.
Rychlá:
Přiblíží nebo zruší přiblížení podle úhlu pohledu odpovídajícího tomu, jak dalece jste otočili kroužkem objektivu.
Krok:
Když ovládáte zoom otáčením kroužku objektivu, přibližuje a ruší přiblížení v daných úhlových krocích.

Poznámka

  • V následujících situacích se funkce zoomu aktivuje, jako by byl parametr [Fce Zoom na kroužku] nastaven na [Standard], i když je nastaven na [Krok].
    • Při používání páčkyW/T (zoom) pro změnu rozsahu transfokace.
    • Při nahrávání videa.
    • Při používání funkcí zoomu jiných než optický zoom.
  • Výběr [Rychlá] zvýší pravděpodobnost, že se nahraje zvuk zoomu.