Digitální fotoaparátDSC-RX10M3

Efekt hladké pleti (fotografie)

Slouží k nastavení efektu použitého k fotografování s vyhlazením pleti ve funkci Detekce obličejů.

  1. MENU (Nastavení snímání) → [Efekt hladké pleti] → požadované nastavení.

Podrobnosti o položce menu

Vypnuto:
Funkce [Efekt hladké pleti] se nepoužije.

Zapnuto:
Použije funkci [Efekt hladké pleti].

Tip

  • Když je [Efekt hladké pleti] nastaven na [Zapnuto], můžete vybrat úroveň efektu.Vyberte úroveň efektu stisknutím pravé/levé strany řídicího kolečka.

Poznámka

  • [Efekt hladké pleti] není k dispozici, když [Kvalita] je [RAW].
  • [Efekt hladké pleti] není k dispozici pro snímky RAW, když [Kvalita] je [RAW & JPEG].