Digitální fotoaparátDSC-RX10M3

Zobrazovací panel

Pomocí stavového displeje v horní části fotoaparátu můžete nastavit rychlost závěrky a clonu, kompenzaci expozice, kompenzaci blesku, ISO, vyvážení bílé, režim pohonu atd.

Rychlost závěrky/clona

Kompenzace expozice/kompenzace blesku

ISO

Vyvážení bílé

Režim pohonu

Zbývající kapacita akumulátoru

Počet snímků, které lze nahrát*

*I když bude počet snímků, které lze nahrát, vyšší než 9 999 snímků, na stavovém displeji se objeví „9999“.

Zapnutí podsvícení stavového displeje

Stiskněte tlačítko osvětlení (A) na horní straně fotoaparátu. Pokud toto tlačítko stisknete znovu, podsvícení stavového displeje se vypne.