Digitální fotoaparátDSC-RX10M3

Auto. rámování (fotografie)

Když přístroj detekuje a snímá obličeje, objekty zblízka nebo objekty, které jsou sledovány pomocí [Zamknutý AF], přístroj automaticky ořeže snímek na vhodnou kompozici a pak jej uloží. Uloží se původní i ořezaný snímek. Ořezaný snímek se nahraje ve stejné velikosti jako původní snímek.

  1. MENU (Nastavení snímání) → [Auto. rámování] → požadované nastavení.

Podrobnosti o položce menu

Vypnuto:
Neořezává snímky.
Auto:
Automaticky ořeže snímky na správnou kompozici.

Poznámka

  • Ořezaný snímek možná nebude mít tu nejlepší možnou kompozici. Záleží na podmínkách snímání.
  • [Auto. rámování] nelze nastavit při používání funkcí zoomu jiných než optický zoom.
  • [Auto. rámování] nelze nastavit, když je [Kvalita] nastavena na [RAW] nebo [RAW & JPEG].