Digitální fotoaparátDSC-RX10M3

RŠ u dl.exp. (fotografie)

Když nastavíte rychlost závěrky na 1/3 sekund nebo delší (snímání s dlouhou expozicí), je redukce šumu zapnuta po dobu otevření závěrky. Když je funkce zapnutá, redukuje se zrnitost, typická pro dlouhou expozici.

 1. MENU (Nastavení snímání) [RŠ u dl.exp.] → požadované nastavení.

Podrobnosti o položce menu

Zapnuto:
Aktivuje redukci šumu po stejnou dobu, po kterou je závěrka otevřená. Když pracuje redukce šumu, objeví se hlášení a nemůžete pořídit další snímek. Vyberte tuto položku pro upřednostnění obrazové kvality.
Vypnuto:
Neaktivuje redukci šumu. Vyberte tuto položku pro upřednostnění nastavení doby snímání.

Poznámka

 • [RŠ u dl.exp.] není k dispozici, když je [Typ závěrky] nastaveno na [Elektronická závěrka].
 • Redukce šumu nemusí být aktivována, i když je [RŠ u dl.exp.] nastavena na [Zapnuto] v následujících situacích:
  • Režim snímání je nastaven na [Plynulé panoráma].
  • [Režim pohonu] je nastavena na [Kontinuální snímání], [Kont. pr. rychlosti] nebo [Nepř. expoziční řada].
  • Režim snímání je nastaven na [Volba scény] a je vybráno [Sportovní akce], [Ručně drž. soumrak] nebo [Reduk. rozm. pohybu].
  • Citlivost ISO je nastavena na [RŠ pom. více sním.].
 • Nemůžete nastavit [RŠ u dl.exp.] na [Vypnuto], když je režim snímání nastaven na [Inteligentní auto], [Super auto] nebo [Volba scény].
 • Podle podmínek snímání možná fotoaparát neprovede redukci šumu, i když bude rychlost závěrky delší než 1/3 sekund.