Digitální fotoaparátDSC-RX10M3

Funkce tlačítka AEL

Když přiřadíte nějakou funkci k tlačítku AEL, můžete při zobrazení obrazovky informací o snímání provést funkci jednoduchým stisknutím tlačítka AEL.

  1. MENU (Uživatelská nastavení) → [Vlastní klávesa(sn.)] [Funkce tlačítka AEL] → požadované nastavení.

Funkce, které lze přiřadit, se zobrazí na obrazovce výběru položek nastavení.