Digitální fotoaparátDSC-RX10M3

Na displeji se objeví „--E-“.

  • Vyjměte paměťovou kartu a vložte ji znovu. Pokud problém přetrvává i po provedení této procedury, naformátujte paměťovou kartu.