Digitální fotoaparátDSC-RX10M3

Redukce zvuku větru

Nastaví, zda se bude redukovat šum větru při nahrávání videa.

  1. MENU (Nastavení snímání) → [Redukce zvuku větru] → požadované nastavení.

Podrobnosti o položce menu

Zapnuto:
Redukuje šum větru.

Vypnuto:
Neredukuje šum větru.

Poznámka

  • Pokud tuto položku nastavíte na [Zapnuto] tam, kde vítr nefouká dostatečně silně, může se stát, že normální zvuk bude nahrán příliš potichu.
  • Když používáte externí mikrofon (prodává se samostatně), nepracuje [Redukce zvuku větru].