Digitální fotoaparátDSC-RX10M3

Auto. pom. závěr. (video)

Nastavte, zda se při nahrávání videa bude rychlost závěrky nastavovat automaticky, když je objekt tmavý.

  1. MENU (Nastavení snímání) → [Auto. pom. závěr.] →požadované nastavení.

Podrobnosti o položce menu

Zapnuto:
Používá [Auto. pom. závěr.]. Při snímání na tmavých místech se rychlost závěrky automaticky zpomalí. Když nahráváte na tmavých místech, můžete šum na videu redukovat použitím pomalé rychlosti závěrky.

Vypnuto:
Nepoužívá [Auto. pom. závěr.]. Nahrané video bude tmavší, než když je vybráno [Zapnuto], ale můžete nahrávat videa s hladšími přechody a menším rozmazáním objektů.

Poznámka

  • Funkce [Auto. pom. závěr.] nepracuje v následujících situacích:
    • (Priorita závěrky):
    • (Ruční expozice):
    • Když je [ISO] nastaveno na něco jiného než [ISO AUTO].